Stanovi Peroj
Svi naši stanovi imaju urednu lokacijsku i građevinsku dozvolu sa svim suglasnostima te ostalu potrebnu dokumentaciju. Tokom gradnje posebno vodimo računa o poštivanju propisanih zakona i pravilnika za područje stanogradnje. Objekti se nalazi u mirnom dijelu Peroja izolirani od buke i prometa.